strona główna
przedmiot nauki
rozwój myśli
cele
administracja
czynniki kształtujące
państwo
ustrój
wojna
pokój
informacja
polityka społeczna
polityka administracyjna
polityka zagraniczna
polityka gospodarcza
polityka ekologiczna
polityka rządu
polityka samorządu
polityka organizacji
polityka adm. prywatnej
referaty
egzamin
linki


:: POLITYKA SPOŁECZNA ::


Słowa kluczowe:
społeczeństwo
bezrobocie
edukacja

Wybrana literatura:
J. Auleytner Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, Warszawa 2000.
L. Dziewięcka-Bokun: Systemowe determinanty polityki społecznej, Wrocław 1999.
J. Królikowska (red.): Problemy społeczne w grze politycznej - współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie, Warszawa 2006.
A. Drążek: Repetytorium z wybranych zagadnień polityki społecznej - prezentacja istotnych punktów widzenia, Białystok 2007.
R. Przybyszewski: Współczesne standardy zarządzania administracją publiczną w polityce społeczno-ekonomicznej państwa, Olsztyn 2004.

Referaty:
Polityka zatrudnienia w Unii Europejskiej
Polityka przeciwdziałania bezrobociu
Przyczyny i konsekwencje bezrobocia w Polsce
Polityka przeciwdziałania bezdomności

Propozycje tematów referatów:
Polityka edukacyjna jako element polityki społecznej
Polityka przeciwdziałania uzależnieniom
Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej