strona główna
przedmiot nauki
rozwój myśli
cele
administracja
czynniki kształtujące
państwo
ustrój
wojna
pokój
informacja
polityka społeczna
polityka administracyjna
polityka zagraniczna
polityka gospodarcza
polityka ekologiczna
polityka rządu
polityka samorządu
polityka organizacji
polityka adm. prywatnej
referaty
egzamin
linki


:: POLITYKA GOSPODARCZA ::


Słowa kluczowe:
ekonomia
cło
pieniądz

Wybrana literatura:
J. Stacewicz: Polityka gospodarcza, Warszawa 1998.
B. Winiarski (red.): Polityka gospodarcza, Warszawa 1999.
T. Włudyka (red.): Polityka gospodarcza - podręcznik dla studentów kierunków nieekonomicznych, Warszawa - Kraków 2007.
K. Bajan: Polityka gospodarcza Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską, Łódź 2001.

Propozycje tematów referatów:
Główne zagadnienia polityki transportowej
Znaczenie koncepcji Adama Smitha dla polityki gospodarczej
Państwo a koniunktura gospodarcza
Współpraca międzynarodowa w polityce gospodarczej