strona główna
przedmiot nauki
rozwój myśli
cele
administracja
czynniki kształtujące
państwo
ustrój
wojna
pokój
informacja
polityka społeczna
polityka administracyjna
polityka zagraniczna
polityka gospodarcza
polityka ekologiczna
polityka rządu
polityka samorządu
polityka organizacji
polityka adm. prywatnej
referaty
egzamin
linki


:: REFERATY ::

Referaty z dziedziny nauki o polityce administracji mogą koncentrować się na zagadnieniach z każdego z wyróżnionych na tej stronie działów tej nauki, tzn. przykładowo referat może koncentrować się na historii myśli o polityce administracji, na zagadnieniach celów w ujęciu naukowopolitycznym itd.

Mile widziane są również własne teorie naukowopolityczne czy referaty koncentrujące się na opisie konkretnego kazusu z zakresu polityki administracji (np. osiąganie konkretnego celu w danej gminie czy prowadzenie wybranej polityki przez rząd jakiegoś państwa).

Referat powinien posiadać zrozumiały tytuł, treść o objętości ok. 3 stron maszynopisu i spis wykorzystanej literatury. Referat musi być oparty na pracy własnej autora, a w przypadku wykorzystania cytatów fakt ten musi być jasno zaznaczony, wraz z podaniem dokładnego źródła.

Osoby mające zamiar opracowania referatu prosimy o skoordynowanie działań, tak aby referaty nie pokrywały się tematycznie. Na stronach poszczególnych działów podane są propozycje tematów referatów - których nie należy traktować jako ograniczenia, tylko jako podpowiedź. Własne tematy są jak najbardziej mile widziane.

W razie chęci zamieszczenia pracy na tej stronie, tekst referatu należy przekazać w formie papierowej na wykładzie oraz w wersji elektronicznej (na dyskietce lub emailem).

Istnieje możliwość wygłoszenia referatu na wykładzie.