strona główna
przedmiot nauki
rozwój myśli
cele
administracja
czynniki kształtujące
państwo
ustrój
wojna
pokój
informacja
polityka społeczna
polityka administracyjna
polityka zagraniczna
polityka gospodarcza
polityka ekologiczna
polityka rządu
polityka samorządu
polityka organizacji
polityka adm. prywatnej
referaty
egzamin
linki


:: CELE W UJĘCIU NAUKOWOPOLITYCZNYM ::


Słowa kluczowe:
Cel
Strategia
Osiąganie celu

Wybrana literatura:
T. Kotarbiński: Traktat o dobrej robocie, Warszawa 1958.
G. Rummler: Podnoszenie efektywności organizacji - jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej?, Warszawa 2000.
K. Obuchowski: Psychologia dążeń ludzkich, Warszawa 1983.
J. Liker: Droga Toyoty - 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, Warszawa 2005.

Propozycje tematów referatów:
Cel jako początek i koniec
Cykl organizacyjny
Cel działań a kierunek działań
Dosłowne i przenośne sposoby rozumienia pojęcia celu
Strategia i taktyka w polityce administracji
Bezcelowość w działaniach administracji