strona główna
przedmiot nauki
rozwój myśli
cele
administracja
czynniki kształtujące
państwo
ustrój
wojna
pokój
informacja
polityka społeczna
polityka administracyjna
polityka zagraniczna
polityka gospodarcza
polityka ekologiczna
polityka rządu
polityka samorządu
polityka organizacji
polityka adm. prywatnej
referaty
egzamin
linki


:: USTRÓJ W UJĘCIU NAUKOWOPOLITYCZNYM ::


Słowa kluczowe:
ustrój gospodarczy
system polityczny
forma władzy

Wybrana literatura:
E. Nowacka (red.): Ustrój administracji publicznej, Warszawa 2000.
J. Barcz (red.): Ustrojowe aspekty członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
W. Sokół: Legitymizacja systemów politycznych, Lublin 1997.

Propozycje tematów referatów:
Utopie ustrojowe - wybrane przykłady
Główne problemy ustrojów gospodarczych
Tradycja ustrojowa - analiza pojęcia