strona główna
przedmiot nauki
rozwój myśli
cele
administracja
czynniki kształtujące
państwo
ustrój
wojna
pokój
informacja
polityka społeczna
polityka administracyjna
polityka zagraniczna
polityka gospodarcza
polityka ekologiczna
polityka rządu
polityka samorządu
polityka organizacji
polityka adm. prywatnej
referaty
egzamin
linki


:: POLITYKA RZĄDU ::


Słowa kluczowe:
gabinet
premier
wotum zaufania

Wybrana literatura:
A. Gruszczak: Problemy rządzenia w krajach Europy Środkowowschodniej, Kraków 2000.
M. Grzybowski: Rząd i administracja rządowa w monarchiach skandynawskich, Kraków 2001.
M. Grzybowski: Rząd w państwie socjalistycznym, Warszawa 1980.

Propozycje tematów referatów:
Stabilność kadry w administracji rządowej
Ustrojowe aspekty realizacji polityki rządu
Pozycja premiera na tle porównawczym
Instytucja gabinetu cieni w kontekście politycznoadministracyjnym