strona główna
przedmiot nauki
rozwój myśli
cele
administracja
czynniki kształtujące
państwo
ustrój
wojna
pokój
informacja
polityka społeczna
polityka administracyjna
polityka zagraniczna
polityka gospodarcza
polityka ekologiczna
polityka rządu
polityka samorządu
polityka organizacji
polityka adm. prywatnej
referaty
egzamin
linki


:: PRZEDMIOT NAUKI O POLITYCE ADMINISTRACJI ::


Słowa kluczowe:
polityka
metoda naukowa
dyscyplina naukowa

Wybrana literatura:
J. Szreniawski: Wprowadzenie do zagadnień polityki administracyjnej, Lublin 1978.
E. Zieliński: Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2006.
A. Zachariasz: Filozofia - jej istota i funkcje, Rzeszów 1999.
A. Sepkowski: Futurologia i polityka - wizje, projekty, prognozy drugiej połowy XX wieku, Włocławek 2006.

Propozycje tematów referatów:
Miejsce nauki o polityce administracji w triadzie klasycznych nauk administracyjnych
Spór nad nazwą nauki o polityce administracji
Politologia a nauka o polityce administracji
Teoria walki a nauka o polityce administracji
Prakseologiczne i politologiczne koncepcje polityki administracji
Administracja a nauka o polityce administracji
Potoczne i naukowe sposoby rozumienia słowa polityka
Metody nauki o polityce administracji
Ogólna polityka administracji a szczegółowe polityki administracji
Polityka administracyjna jako część polityki administracji
Pojęcie przyszłości w nauce o polityce administracji