strona główna
przedmiot nauki
rozwój myśli
cele
administracja
czynniki kształtujące
państwo
ustrój
wojna
pokój
informacja
polityka społeczna
polityka administracyjna
polityka zagraniczna
polityka gospodarcza
polityka ekologiczna
polityka rządu
polityka samorządu
polityka organizacji
polityka adm. prywatnej
referaty
egzamin
linki


:: POLITYKA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH ::


Słowa kluczowe:
stowarzyszenie
partia polityczna
organizacja pozarządowa

Wybrana literatura:
Z. Narski: Zarys wiedzy o stowarzyszeniach, Toruń 2002.
P. Petrykowski: Edukacyjne konteksty regionalizmu - stowarzyszenia społeczne, Toruń 2004.
W. Morawski (red.): Organizacje - socjologia struktur, procesów, ról, Warszawa 1976.
E. Leś: Organizacje społeczne - studium porównawcze, Warszawa 1998.
E. Masłyk-Musiał: Organizacje w ruchu - strategie zarządzania zmianami, Kraków 2003.

Propozycje tematów referatów:
Finansowy wymiar działalności organizacji społecznych
Skuteczność organizacji społecznych
Kontakty organizacji społecznych z administracją publiczną