strona główna
przedmiot nauki
rozwój myśli
cele
administracja
czynniki kształtujące
państwo
ustrój
wojna
pokój
informacja
polityka społeczna
polityka administracyjna
polityka zagraniczna
polityka gospodarcza
polityka ekologiczna
polityka rządu
polityka samorządu
polityka organizacji
polityka adm. prywatnej
referaty
egzamin
linki


:: POLITYKA ADMINISTRACJI PRYWATNEJ ::


Słowa kluczowe:
organizacja
dobro jednostki
zarządzanie przedsiębiorstwem

Referaty:
Strategie marketingowe rozwoju przedsiębiorstwa

Wybrana literatura:
M. Strużycki: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Warszawa 2002.
J. Rokita: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Warszawa 2003.
B. Olszewska (red.): Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw, Wrocław 1996.
J. Ickiewicz: Strategia finansowania przedsiębiorstwa, Warszawa 1993.

Propozycje tematów referatów:
Poglądy H. Fayola na administrację prywatną
Konkurencyjność administracji prywatnej
Cele administracji prywatnej
Pojęcie dobra ogółu w administracji prywatnej
Czynniki kształtujące politykę administracji prywatnej
Administracja prywatna a realizacja polityki rządu
Granice niezależności politycznej administracji prywatnej
Interes prywatny a dobro publiczne
Cele administracji prywatnej