strona główna
przedmiot nauki
rozwój myśli
cele
administracja
czynniki kształtujące
państwo
ustrój
wojna
pokój
informacja
polityka społeczna
polityka administracyjna
polityka zagraniczna
polityka gospodarcza
polityka ekologiczna
polityka rządu
polityka samorządu
polityka organizacji
polityka adm. prywatnej
referaty
egzamin
linki


:: ROZWÓJ MYŚLI O POLITYCE ADMINISTRACJI ::


Słowa kluczowe:
doktryna
historia

Wybrana literatura:
W. Tatarkiewicz: Historia filozofii, T. I-III, Warszawa 1995.
Arystoteles: Polityka, Wrocław 2005.
N. Machiavelli: Książę, Kraków 2005.

Referaty:
Starożytna chińska myśl polityczna

Propozycje tematów referatów:
Jednostka w myśli politycznej Platona i Arystotelesa
Państwo Aleksandra Wielkiego z punktu widzenia nauki o polityce administracji
Państwo-miasto w starożytnej Grecji
Herodot - ojciec wielu nauk
Stoickie koncepcje polityczne
Wczesna arabska myśl polityczna
Polscy myśliciele polityczni epoki Renesansu
Polityczne koncepcje Machiavellego
Utopie renesansowe - aspekty naukowopolityczne
Znaczenie słowa polityczny w dawnym języku polskim