strona główna
przedmiot nauki
rozwój myśli
cele
administracja
czynniki kształtujące
państwo
ustrój
wojna
pokój
informacja
polityka społeczna
polityka administracyjna
polityka zagraniczna
polityka gospodarcza
polityka ekologiczna
polityka rządu
polityka samorządu
polityka organizacji
polityka adm. prywatnej
referaty
egzamin
linki


:: POLITYKA EKOLOGICZNA ::


Słowa kluczowe:
zanieczyszczenie
ochrona środowiska
ekologia

Wybrana literatura:
B. Szulczewska: Polityka ekologiczna w gospodarce miejskiej - poradnik dla samorządów, Warszawa 1992.
S. Czaja, B. Fiedor (red.): Polityka ekologiczna w gospodarce rynkowej, Wrocław 1999.
S. Czaja (red.): Polityka ekologiczna w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, Wrocław 1994.

Propozycje tematów referatów:
Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska
Polityka państwa dotycząca dostępu do wody pitnej
Polityka ekologiczna a rozwój gospodarczy