strona główna
przedmiot nauki
rozwój myśli
cele
administracja
czynniki kształtujące
państwo
ustrój
wojna
pokój
informacja
polityka społeczna
polityka administracyjna
polityka zagraniczna
polityka gospodarcza
polityka ekologiczna
polityka rządu
polityka samorządu
polityka organizacji
polityka adm. prywatnej
referaty
egzamin
linki


:: CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE POLITYKĘ ADMINISTRACJI ::


Słowa kluczowe:
Czynnik
Wpływ
Uwarunkowanie

Wybrana literatura:
J. Miroński: Władza i polityka w przedsiębiorstwie - zarządzanie przez wpływ, Warszawa 2000.
D. Myers: Psychologia społeczna, Poznań 2003.
L. Kanarski: Przywództwo we współczesnych organizacjach, Warszawa 2005.
M. Weber: Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1994.
H. Gardnem: Zmiana poglądów: sztuka kształtowania własnych i cudzych przekonań, Kraków 2006.

Propozycje tematów referatów:
Osobowość urzędnika a polityka administracji
Naśladownictwo zagranicznych rozwiązań w polityce administracji
Wpływ ideologii na politykę administracji
Wpływ klimatu na politykę administracji
Wpływ historii na politykę administracji
Ekonomiczne uwarunkowania polityki administracji
Kultura a polityka administracji