strona główna
przedmiot nauki
rozwój myśli
cele
administracja
czynniki kształtujące
państwo
ustrój
wojna
pokój
informacja
polityka społeczna
polityka administracyjna
polityka zagraniczna
polityka gospodarcza
polityka ekologiczna
polityka rządu
polityka samorządu
polityka organizacji
polityka adm. prywatnej
referaty
egzamin
linki


:: POKÓJ W UJĘCIU NAUKOWOPOLITYCZNYM ::


Słowa kluczowe:
równowaga
stabilność
praca organiczna

Wybrana literatura:
J. Świeca (red.): Między realizmem a utopią : świadomościowo-ideologiczne i polityczne przesłanki pokoju i demokracji na przełomie XX i XXI wieku oraz ich historyczne uwarunkowania, Katowice 1998.
B. Kuśmierczyk: Wybrane idee sprawiedliwości i pokoju - od Kanta do współczesności, Olsztyn 2004.
Z. Augustyniak (red.): Filozofia i pokój, Warszawa 1971.
T. Jałmużna, R. Rosa (red.): Pokój, bezpieczeństwo i prawa człowieka w teorii i praktyce edukacyjnej, Łódź 2006.

Propozycje tematów referatów:
Pokój - wyjątek czy reguła
Użycie siły w czasie pokoju
Rola administracji dla utrzymania pokoju