strona główna
przedmiot nauki
rozwój myśli
cele
administracja
czynniki kształtujące
państwo
ustrój
wojna
pokój
informacja
polityka społeczna
polityka administracyjna
polityka zagraniczna
polityka gospodarcza
polityka ekologiczna
polityka rządu
polityka samorządu
polityka organizacji
polityka adm. prywatnej
referaty
egzamin
linki


:: POLITYKA ADMINISTRACYJNA ::


Słowa kluczowe:
kadry administracji
resort
reformy administracji

Wybrana literatura:
K. Szczerski: Porządki biurokratyczne, Kraków 2004.
T. Kaczmarek: Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Poznań 2005.
A. Zalewski (red.): Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa 2005.
M. O'Neill: Coaching dla kadry menedżerskiej - siła i wrażliwość coacha w systemowym podejściu do problemów w zarządzaniu, Poznań 2005.

Propozycje tematów referatów:
Kadry administracji a jakość jej działań
Reformowanie administracji
Polityka administracyjna jako część polityki administracji