strona główna
przedmiot nauki
rozwój myśli
cele
administracja
czynniki kształtujące
państwo
ustrój
wojna
pokój
informacja
polityka społeczna
polityka administracyjna
polityka zagraniczna
polityka gospodarcza
polityka ekologiczna
polityka rządu
polityka samorządu
polityka organizacji
polityka adm. prywatnej
referaty
egzamin
linki


:: POLITYKA ZAGRANICZNA ::


Słowa kluczowe:
dyplomacja
sojusz
organizacja międzynarodowa

Wybrana literatura:
W. Kostecki: Polityka zagraniczna - teoretyczne podstawy badań, Warszawa 1988.
E. Haliżak: Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej, Bydgoszcz - Warszawa 2004.
R. Kuźniar, K. Szczepanik: Polityka zagraniczna RP - 1989-2002, Warszawa 2006.

Referaty:
Rozwój form dyplomacji

Propozycje tematów referatów:
Znaczenie protokołu dyplomatycznego dla polityki zagranicznej
Sojusze międzynarodowe a współpraca międzynarodowa administracji
Organizacje ponadpaństwowe - zagadnienia politycznoadministracyjne