strona główna
przedmiot nauki
rozwój myśli
cele
administracja
czynniki kształtujące
państwo
ustrój
wojna
pokój
informacja
polityka społeczna
polityka administracyjna
polityka zagraniczna
polityka gospodarcza
polityka ekologiczna
polityka rządu
polityka samorządu
polityka organizacji
polityka adm. prywatnej
referaty
egzamin
linki


:: POLITYKA SAMORZĄDU ::


Słowa kluczowe:
gmina
korporacja
euroregion

Wybrana literatura:
D. Walczak-Duraj (red.): Tradycja i współczesne odmiany samorządności - politea, Toruń 1999.
J. Kot: Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Łódź 2003.
R. Walkowiak: Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, Olsztyn 2004.
A. Miszczuk: Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa 2007.

Propozycje tematów referatów:
Polityka gminy na tle polityki rządu
Uwarunkowania skuteczności administracji samorządowej
Polityka samorządów zawodowych