strona główna
przedmiot nauki
rozwój myśli
cele
administracja
czynniki kształtujące
państwo
ustrój
wojna
pokój
informacja
polityka społeczna
polityka administracyjna
polityka zagraniczna
polityka gospodarcza
polityka ekologiczna
polityka rządu
polityka samorządu
polityka organizacji
polityka adm. prywatnej
referaty
egzamin
linki


:: ADMINISTRACJA W UJĘCIU NAUKOWOPOLITYCZNYM ::


Słowa kluczowe:
Administracja
Administrowanie

Wybrana literatura:
R. Małajny: Trzy teorie podzielonej władzy, Warszawa 2001.
B. Kudrycka: Neutralność polityczna urzędników, Warszawa 1998.
F. Ryszka: Wstęp do nauki o polityce, Warszawa-Poznań 1978.
J. Supernat: Instrumenty działania administracji publicznej, Wrocław 2003.

Propozycje tematów referatów:
Służebna rola administracji
Wyznaczanie celów administracji
Władza wykonawcza a administracja
Administracja jako podmiot załatwiający sprawy
Upolitycznienie administracji
Neutralność polityczna administracji
Patologie na styku administracji i polityki