strona główna
przedmiot nauki
rozwój myśli
cele
administracja
czynniki kształtujące
państwo
ustrój
wojna
pokój
informacja
polityka społeczna
polityka administracyjna
polityka zagraniczna
polityka gospodarcza
polityka ekologiczna
polityka rządu
polityka samorządu
polityka organizacji
polityka adm. prywatnej
referaty
egzamin
linki


:: INFORMACJA W UJĘCIU NAUKOWOPOLITYCZNYM ::


Słowa kluczowe:
wywiad
komunikacja
dane

Wybrana literatura:
M. Mucha: Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji, Wrocław 2002.
A. Szewczyk: Informacja w walce z bezrobociem, Warszawa 2004.
W. Taras: Prawny obowiązek informowania obywateli przez organy administracji państwowej, Lublin 1989.
M. Koczkowski: Bezpieczeństwo zasobów materialnych i informacyjnych firmy, Katowice 2007.
I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska: Dostęp do informacji publicznej, Warszawa 2007.

Propozycje tematów referatów:
Rola informacji dla stosunków administracja - obywatel
Informatyzacja administracji publicznej
Informacje tajne