strona główna
przedmiot nauki
rozwój myśli
cele
administracja
czynniki kształtujące
państwo
ustrój
wojna
pokój
informacja
polityka społeczna
polityka administracyjna
polityka zagraniczna
polityka gospodarcza
polityka ekologiczna
polityka rządu
polityka samorządu
polityka organizacji
polityka adm. prywatnej
referaty
egzamin
linki


:: POLITYKA ADMINISTRACJI ::

Polityka administracji to sztuka osiągania przez administrację celów. Nauka o polityce administracji bada i wyjaśnia zagadnienia dotyczące tego aspektu działalności administracji, stara się również podpowiadać, jak doskonalić politykę administracji. Nauka o polityce administracji jest podstawą teoretyczną sztuki osiągania przez administrację celów.

Jednym z celów studentów kierunku Administracja może być zaliczenie tego przedmiotu, zatem w przyszłości na tej stronie znajdzie się również zestaw pytań.

mój email: szreniawski@wp.pl